Premis Battestini - Introducció


Els premis Battestini neixen el Maig del 2018 arran d’un acord entre l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona (ACMT) i la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla per tal de premiar les unitats assistencials de la demarcació de Tarragona, públiques o privades, que més hagin destacat o innovat en la seva pràctica professional mitjançant la posada en marxa de protocols o projectes assistencials.

Des de la primera edició (2018) s’adjudiquen dos premis, un per a la millor unitat assistencial en l’àmbit de la medicina hospitalària (especialitzada) i l’altre en l’àmbit de l’atenció primària. El Jurat de la primera edició va estar format per metges de les dues entitats organitzadores i fou presidit pel Dr. Ramon Maria Miralles. L'acte de lliurament se celebrà el dia 18 de setembre de 2018 a la sala d'actes del Col·legi de Metges de Tarragona.

A causa de l’èxit d’aquesta primera edició, es va decidir que el premi Battestini tingués una periodicitat anual; l'acte de lliurament de la segona edició es va realitzar a la Cambra de Comerç de Tarragona, l'1 d'octubre de 2019. En aquesta edició es va atorgar el primer premi Battestini d’Honor al Dr. Santiago Mallafré Gimeno. Aquest premi d’honor es va crear per reconèixer l’exel.lència de la trajectòria professional i humanística d’un facultatiu català en actiu o jubilat .

A partir de la tercera edició, els Premis Battestini s’obren a la participació dels centres assistencials de les demarcacions territorials de les filials de Reus i Tortosa de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. El nou Jurat és presidit pel Dr. Pere Mestres.

El dia 2 de febrer de 2021, la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, va decidir per unanimitat, que a partir d’ara, el premi Battestini resti obert a la participació de totes les unitats assistencials de Catalunya i Balears; la qual cosa farà possible que hi puguin optar els mes de 30.000 metges associats a l’entitat. Aquesta decisió dona lògicament més prestigi i reconeixement al premi, alhora que fa que la figura del Dr. Rafael Battestini, un dels noms importants de la historia de la medicina catalana, sigui molt més coneguda.

A partir de l’edició de 2021, els organitzadors van establir tres premis per cadascun dels dos àmbits assistencials (atenció primària i atenció hospitalària). Les dotacions econòmiques dels projectes premiats seran destinats a les pròpies unitats assistencials guanyadores per a la millora dels seus recursos materials. Els premis s’entreguen anualment l’1 d’octubre.