Junta Directiva

President Jaume Benages Pàmies
Vicepresidente Jaume Benages Pàmies
Tresorer Josep Maria Perez Portela
Vocal Pedro Mestres Ventura
Vocal Emili Mayayo Artal
Vocal Joan Miquel Cebral Moreno
President secció formació mèdica continuada Sergi Boada Pie
Presidenta secció hospitals M. del Pilar Roca Campos
Presidenta secció especialitats mèdiques Olga Araújo Loperena
Presidenta secció mèdico-legal Laia Montserrat Esteller
Presidenta secció d’urgències i emergènciès mèdiques Anna Palau Vendrell