Primera edició: 2018

D'esquerra a dreta: Dr. Joan Maria Adserà ( Director General de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla), Dr. Jordi Sentís (Servei de Ginecologia de l'Hospital de Santa Tecla), Dra. Miriam de La Flor (Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII), Sra. Mercè Balcells, gerent de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.D'esquerra a dreta: Sra. Mercè Balcells, (gerent de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears), Dra. Marta Ruiz (Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla), Dr. Enric Aragonès (Atenció Primària Tarragona ICS), Dr. Joan Maria Adserà ( Director General de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla).Fotografia de grup amb els finalistes i guanyadors de la primera edició dels premis Rafael Battestini